Declaratia de Credinta

bible

 

Noi (Biserica Betania) credem:

1. În Sfânta Scriptură ca şi carte inspirată de Dumnezeu.
2. Într-un Dumnezeu etern, existent în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
3. Că Isus Hristos este singurul Fiu născut din Tatăl, şi care S-a întrupat de la Duhul Sfânt prin Fecioara Maria. Credem că Isus a fost răstignit, îngropat şi că a înviat dintre cei morţi, apoi s-a suit la ceruri unde stă la dreapta Tatălui ca Mijlocitor.
4. Că toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi că pocăinţa este poruncită de Dumnezeu tuturor oamenilor şi este necesară pentru iertarea păcatelor.
5. Că îndreptăţirea, regenerarea şi naşterea din nou sunt dobândite prin credinţa în jertfa Domnului Isus Hristos.
6. În sfinţirea care vine în urma naşterii din nou, prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt.
7. Că sfinţenia este ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la poporul Său.
8. În botezul cu Duhul Sfânt, care are loc într-o inimă curată.
9. În vorbirea în alte limbi, după cum dă Duhul, aceasta fiind semnul botezului cu Duhul Sfânt.
10. În botezul în apă prin scufundare a celor veniţi la pocăinţă, făcut în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
11. Că vindecarea divină este la îndemâna tuturor prin jertfa Domnului Isus Hristos.
12. În serbarea Cinei Domnului şi în spălarea picioarelor sfinţilor.
13. În venirea a doua a lui Isus, înainte de Mileniu (Împărăţia de o mie de ani). Întâi, pentru a învia pe cei neprihăniţi care au murit şi a lua la Sine în văzduh pe sfinţii care vor fi în viaţă, apoi pentru a domni pe pământ o mie de ani.
14. În învierea morţilor: cei neprihăniţi pentru viaţă veşnică, iar cei răi pentru osândă
veşnică.

This post is also available in: Engleză